علوم آزمایشگاهی تاپ ترین

پاور پوینت های انگل شناسی

مقدمه ترماتودها

http://parsaspace.com/files/2614208884/introductin_of_Termatod.pptx.html

۳ ترماتود بوسکی - هتروفیس - متاگونیموس

http://parsaspace.com/files/4914208884/Termatod.ppt.html

فاسیولا هپاتیکا

http://parsaspace.com/files/8414208884/fasciola_hepa.ppt.html

پاراگونیموس وسترمانی

http://parsaspace.com/files/4414208884/parago.ppt.html

 

+ نوشته شده در  شنبه پنجم شهریور 1390ساعت 19:32  توسط حشمت  |